zurück zur Sammlungsübersicht ESV
Ibegyndelsen af 1970'erne blev der på internationalt plan diskuteret trafiksikkerhed. Fra NATO tilsluttede 11 lande sig i 1968 til et Experimental Safety Vehicle program (ESV) og stortset alle betydningsfulde bilfabrikker fra disse lande producerede sikkerhedsmodeller, som i første omgang som hovedmål systematisk skulle forbedre den aktive og passive sikkerhed. Derfor gjaldt det om at få udforske uheldene, og skaderne på køretøjerne og en sammenligning af hvordan man bedre kunne blive beskyttet. Hondas bidrag til dette blev Experimental Safety Vehicle (ESV), som blev udviklet i 1972 til 1974 på baggrund af den 3-dørs første Civic-generation.

Nogle af disse forskningsresultater, kom senere som realisierede idéer i serieproduktion.


ESV